Van boven naar beneden, van links naar rechts:

  1. tekenen (tohko)
  2. schoolbusje
  3. sumoworstelaars op bezoek
  4. bij de ingang
  5. gymles
  6. wachten op school (fure)