Vakbonden

In Japan kent men twee grote stromen in de vakbeweging. De grootste, met een ledental van ca. 7 miljoen werknemers, heet RENGO  en werkt in nauwe samenwerking met de werkgeversorganisaties en de regering (polderen?). De tweede grote vakbond heet ZENROREN. Deze stelt zich onafhankelijker op en laat zich derhalve minder makkelijk meevoeren met de door overheid en werkgevers gekozen richting.

 

Het is in deze interessant om de site van de Japan Research Institute of Labour Movement te bezoeken.