Internationaal bestaat er veel aandacht voor het milieu. Als er over de toekomst van de aarde wordt nagedacht, is het aspect van het milieu van doorslaggevend belang. Issues als het broeikaseffect, de opwarming van de aarde, de problemen met de ozonlaag, de stijging van de zeespiegel staan hoog op de agenda. Centraal hierin staat het verdrag van Kyoto. De meeste grote industrielanden hebben dit verdrag ondertekend en zijn bezig met de ratificering ervan.
Op het eiland Hokkaido is een gerenommeerde groep wetenschappers bezig, de genoemde effecten in kaart te brengen en te denken over mogelijke oplossingen. Ze komen regelmatig bij elkaar voor studie en uitwisseling en participeren wereldwijd aan congressen en symposia om zo een bijdrage aan deze wereldproblematiek te kunnen geven. Regelmatig maken ze als groep een studiebezoek aan projecten in het buitenland. In Nederland hebben ze het RIZA en de TU van Delft bezocht over de themaエs klimaatverandering en stijging van de zeespiegel. Tohko Hirose is van deze groep contactpersoon in Nederland. Voor rechtstreeks contact kunt u zich wenden tot: dhr. Mukai van het secretariaat:


Research Group on Sea Level Rise Problems

Raax.co.,Ltd. 1-12,N-24,E-17,Higashiku,Sapporo 065-0024 JAPAN
Mukai@raax.co.jp


Deze studiegroep bestaat onder ander uit ;
Professor Touma, Muroran Institute of Technology, Environmental Engineering
Associate Professor Kuroki, Hokkaido University, Engineering
Dhr. Hu Sung Gi, geologist, RaaX
Dhr. Okabe, Ministry of land, Infrastructure and Transport

 

Klik hier voor de fotogalerij

 

Download verslag van excursie