Hirose Bureau voor Japanse Taal  wordt geleid en gerund door Tohko Hirose. Zij studeerde Engels aan het Sophia Junior College, waar ze afstudeerde als docente Engels. Ze heeft gewoond en gewerkt in IJsland en Zweden, waarvan zij de talen nog steeds beheerst, alvorens zij zich vestigde in Nederland. Hier woont en werkt ze sinds 1988. Ze heeft diverse Nederlandse taal opleidingen – onder andere aan ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen - gevolgd en afgerond.

Sinds 1997 werkt ze als tolk/vertaler. Op 1 april 1999 werd Hirose Bureau voor Japanse Taal  opgericht. Voor Tohko Hirose is taal een uitdaging. Haar vaardigheden op taalgebied zijn haar bijdrage aan een beter begrip tussen Nederlanders en Japanners, in welke situatie ook. Vele lovende reacties getuigen van haar capaciteiten en tomeloze inzet.