Hirose Bureau voor Japanse Taal is een klein, gespecialiseerd bedrijf in Japanse tolk - en vertaaldiensten.  De belangrijkste vertaling of vertolking ligt bij ons op het gebied van Japans - Nederlands en Nederlands – Japans. Daarnaast bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de Engelse taal.

 

Japanse bedrijven, instellingen of individuele personen die Nederland bezoeken kunnen bij ons vertrouwen op tolkdiensten op topniveau. Door jarenlange ervaring en expertise kunnen wij van Uw bezoek aan Nederland een succes maken.Het vertalen van bedrijfsdocumenten, correspondentie en literatuur wordt met de grootste zorg door ons uitgewerkt. Ook hierin hebben wij ruime ervaring. Daarnaast beschikt het Bureau over een uitgebreid netwerk, waarmee uiteenlopende coördinatie en research werkzaamheden ten behoeve van bedrijfsleven, overheid en tv kan worden gerealiseerd. Coördinatie en organisatie van totale of gedeeltelijke reis - en verblijfsbehoeftes valt eveneens onder de faciliteiten.